piatok 25. septembra 2015

Čištění koberců

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma s více jak dvacetiletou zkušeností na našem trhu. Díky kvalitním službám a poctivému přístupu ke svým zákazníkům, a také díky velmi širokému rozsahu úklidových činností úspěšně rozšiřuje svou působnost i na Slovensku, v Rakousku a v Německu.
Pro svou výraznou kvalitu vlastní zdokonalené technologie, je jednou z nejžádanějších činností tzv. strojové hloubkové čištění koberců. Tato metoda pro svou efektivitu a účinnost nemá na úklidovém trhu konkurenci a doslova "převálcovala" dosud běžně používanou metodu extrakčního čištění koberců, kterou stále používá převážná většina úklidových společností - neboť je sice relativně o něco levnější, ale výsledný efekt se nedá srovnávat. A právě nemožnost odstranění všech nečistot a zašlých špinavých skvrn či fleků a tím nemožnost kvalitního provádění svých služeb, přimělo firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. k tomu, že již dávno tuto metodu extrakčního čištění zavrhla, a své klienty úspěšně oslovila velmi progresívní a účinnou metodou strojového hloubkového čištění koberců.


Strojové hloubkové čištění koberců
Strojové hloubkové čištění koberců

Strojové hloubkové čištění koberců

V čem spočívá tak podstatný rozdíl v kvalitě vyčištění ? Pro své velmi vysoké nároky v oblasti kvality a v důrazu na prodloužení životnosti, tato firma neváhala jít do nových efektivních technologií, které zákonitě kladou nároky na skutečně kvalitní vybavení strojového parku a na používání špičkových značkových čistících a dezinfekčních přípravků. Proto se na první dojem jeví, že se jedná o úklidovou službu nepatrně dražší, ale kvalita, efektivita a prodloužení životnosti každého takto vyčištěného koberce každého z nás brzy přesvědčí o pravém opaku...
Firma disponuje vlastním týmem bezúhonných odborně zdatných pracovníků, kteří velmi rychle svým profesionálním přístupem přesvědčí zákazníky o pravdivosti firemního sloganu, že neexistuje firma ani technologie, která by kvalitněji vyčistila koberec než oni !
Velmi výkonný kotoučový stroj vpraví čistící a dezinfekční přípravek Bosch RTS do nejhlubší struktury koberce. Vysoce kvalitní značkový prostředek Bosch RTS je založen na chemické bázi a velmi účinně odstraní všechny i velmi staré nečistoty včetně zápachu a spolehlivě zlikviduje všechny roztoče, alergeny a celý koberec dezinfikuje. Následné odsátí (prakticky do sucha) vysokotlakým třímotorovým turbo vysavačem docílí pracovníci firmy skutečné čistoty a navíc tato činnost velmi příjemně oživí celkový vzhled a prodlouží jeho životnost.
Podrobnější informace případní zájemci získají na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz , kde jim budou ochotně sděleny.

štvrtok 10. septembra 2015

Čištění podlah

Spolu s tolik úspěšnou a kvalitní technologií hloubkového strojového čištění koberců nabízí svým klientům úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. další velmi žádanou službu - strojové generální vyčištění podlah.
Tato účinná a efektivní technologie je zaměřena na vyčištění jakéhokoliv druhu podlahy, ať už se jedná o linolea, marmolea, plovoucí podlahy, dřevěné, betonové, keramické či kamenné podlahy včetně úplného a důkladného vyčištění venkovních dlažeb všeho druhu.
Úspěch této metody je úzce spjat s kvalitním a výkonným strojovým vybavením, dále s pečlivým výběrem účinných a přitom šetrných čistících a ochranných prostředků, které kromě důkladného vyčištění zajistí ochranu vyčištěné podlahy a tím podstatně zvýší jejich životnost. V neposlední řadě je potřeba připomenout firemní flexibilitu a důraz na velmi kvalitní provedení, a to zásadně vlastními bezúhonnými pracovníky s vysokou profesionální a odbornou zručností.


Strojové čištění podlah
Strojové čištění podlah

Strojové generální vyčištění podlah

je nejúčinnější způsob vyčištění jakéhokoliv druhu podlahy pomocí vysoce účinného kotoučového stroje se špičkovým příslušenstvím, které využívá nejnovějších technicko-technologických poznatků zaměřených na efektivní a účinné čištění podlah.
Následným odsátím velmi výkonným vysavačem se speciální hubicí s gumovými lištami, se docílí odstranění všech nečistot.
Po takto důkladném a efektivním vyčištění podlah je určitě po ekonomické stránce výhodná důležitá informace o nabídce úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. v podobě zakonzervování podlahy nanesením průmyslového polymeru (voskování), který ochrání podlahu od hlubšího znečištění, zajistí kompaktnost, pružnost, elastičnost a velmi důležitý protiskluz. Takto ošetřené podlahy se daleko snadněji udržují, a polymer s kterým má tato společnost výborné zkušenosti, výrazným způsobem prodlužuje životnost podlahy.
Na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz, všem případným zájemcům ochotně sdělí všechny podrobnosti.  
  

pondelok 7. septembra 2015

Hloubkové strojové čištění koberců

Vlastními zkušenostmi zdokonalená velmi účinná technologie hloubkového strojového čištění koberců je jedním z pomyslných kamínků celé mozaiky skutečně kvalitních úklidových činností firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. Do této mozaiky spokojení klienti oprávněně řadí i mnohé další služby této společnosti. Základem těchto úspěchů je velmi kvalitní výkonné strojové vybavení a využívání nejnovějších účinných technologií, které dokáží, díky svým dlouholetým zkušenostem ještě zdokonalovat, aby kvalita a životnost jejich úklidových služeb byla vždy na nejvyšší možné úrovni. Mezi tyto úspěšné a zákazníky žádané činnosti dále patří například odstraňování graffiti včetně antigraffitové ochrany, mytí a hydrofobní impregnace oken či výloh, práce ve výškách, čištění fasád a jejich protiplísňová ochrana a to i v interiérech, důkladné a účinné čištění všech druhů podlah a podlahových krytin. Samozřejmě výčet kvalitních úklidových služeb by byl ještě mnohem delší, ale zde je odpověď na skutečné důvody, proč tato firma úspěšně působí na našem i zahraničním trhu již více jak 20 let a mnohé její technologie jsou v kvalitě provedení na bezkonkurenční úrovni.


Hloubkové strojové čištění koberců kotoučovým strojem s rotačními kartáči
Hloubkové strojové čištění koberců kotoučovým strojem s rotačními kartáči

Odsátí všech nečistot výkonným 3 motorovým vysavačem
Odsátí všech nečistot výkonným 3 motorovým vysavačem

Hloubkové strojové čištění koberců

A právě tato úklidová činnost firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. patří k těm bezkonkurenčním vlastním technologiím, které jsou klienty nejvíce žádané. Svou kvalitou provedení a šetrností k samotnému koberci skutečně nemá konkurenci. Většina úklidových firem stále používá zastaralých metod extrakčního čištění, které problém s čistotou koberce nemůže vyřešit. Tyto nedokonalé technologie zanechávají již na první pohled neestetické skvrny a fleky a tím samozřejmě i zkracují životnost kobercových krytin. Provedení touto  metodou je samozřejmě jednodušší a levnější, ale výsledný efekt je mizivý a ve svých důsledcích nemůže uspokojit žádného, na kvalitu náročného zákazníka...
Hloubkové strojové čištění koberců v provedení této firmy je založeno na špičkovém a výkonném strojovém vybavení, na použití účinných značkových čistících prostředcích Bosch RTS a v neposlední řadě 100% výsledek zabezpečují spolehliví a odborně velmi zdatní vlastní pracovníci této úklidové firmy.
Účinný a kvalitní čistící prostředek Bosch RTS je výkonným kotoučovým strojem s rotačními kartáči šetrně vpraven až do samé struktury koberce a účinně na sebe naváže veškeré i hloubkově usazené nečistoty. Tato aplikace zároveň spolehlivě zlikviduje veškeré zdraví škodlivé roztoče a alergeny a celý koberec kvalitně dezinfikuje. Následné odsátí všech těchto nečistot vysoce výkonnými 3 motorovými vysavači prakticky až do sucha, přináší nejen výsledný konečný efekt v podobě naprosto čistého koberce, ale i svou šetrností provedení značné prodloužení jeho životnosti.
Případní další zájemci o tuto progresivní metodu čištění svých koberců získají podrobné a vyčerpávající informace na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz  
     

štvrtok 3. septembra 2015

Extrakční nebo hloubkové strojové čištění koberců ?

Zákazníkem velmi často požadovanou službou od úklidových firem je čištění koberců. Spolu s mytím výloh a oken se tato činnost řadí k jejich pilířům v oblasti úklidových nabídek. Je to pochopitelné a logické, neboť dnešní požadavky na životní úroveň, kulturní a estetické prostředí, jsou díky vyspělým stavebním možnostem a technologiím na velmi vysoké úrovni a s tím je samozřejmě spojená i následná náročná úklidová činnost doprovázená i s odbornou snahou o ošetření vyčištěných koberců tak, aby životnost, funkčnost a estetika se neustále prodlužovala a to s využitím nejnovějších progresivních technologií. Pokud kterákoliv úklidová firma nabízí své služby "zaběhnutými" zastaralými technologiemi nemá šanci na úspěch...
Zcela oprávněně je pro každého klienta zásadní prioritou kvalita a životnost požadované služby.
A právě zásadní rozdíl mezi metodou EXTRAKČNÍ a metodou HLOUBKOVÉHO STROJOVÉHO ČIŠTĚNÍ je právě v kvalitě a následném prodloužení životnosti každého koberce.
Sám jsem se přesvědčil, že letitou extrakční technologii stále využívá převážná většina úklidových společností. Důvod je dle mého názoru pouze jeden a tím je nižší cena této služby. Právě použití klasické nevýkonné techniky a běžných levných čistících přípravků má sice za následek levnější provedení čištění, ale kvalitou a estetičností zásadně zaostává za moderní a účinnou strojovou hloubkovou technologií. A to na první pohled pozná i laik v podobě starých skvrn a fleků a o naprosto mokrém koberci ani nemluvě. Závěrečná fáze v podobě "provonění" kosmetickým přípravkem nevyřeší tolik důležitou dezinfekci a likvidaci škodlivých roztočů a alergenů, a řeší pouze na chvíli tento "efekt" překrývání zápachů.


Hloubkové strojové čištění koberců
Hloubkové strojové čištění koberců

Technologie hloubkového strojového čištění koberců

A právě vlastní nespokojenost s kvalitou extrakční metody vedla již před mnoha lety zkušenou úklidovou společnost se silným zázemím A SERVIS LIPKA, s.r.o. k rozhodnutí přejít na progresivní a účinnou technologii hloubkového čištění koberců a čalounění. Tuto technologii zdokonalila na špičkovou úroveň a právě rozhodným dodržováním vlastní, na první pohled troufalé filozofie, cituji : "Nikdo nedokáže lépe vyčistit Váš koberec než my!" dominuje na samém vrcholu kvality a účinnosti této technologie na našem i zahraničním trhu, kde rovněž úspěšně působí...
V krátkosti vyjmenuji čtyři základní aspekty, které stojí za tímto úspěchem :

1. Odborně velmi zdatný vlastní tým profesionálních a spolehlivých pracovníků.

2. Vlastní strojové vybavení se speciálními účinnými kotoučovými stroji s kartáči, které šetrně
a přitom důkladně vpraví čistící kosmetiku až do hloubky samotné struktury koberce.

3. Značková a velmi kvalitní čistící chemická kosmetika značky Bosch RTS, která na sebe naváže veškeré nečistoty a efektivně zlikviduje zdraví škodlivé roztoče, alergeny, pachy a vše důkladně a dlouhodobě dezinfikuje.

4. Vysoce výkonné třímotorové vysavače, které dokonale, prakticky do sucha odsají všechen
čistící a dezinfikující prostředek s navázanou špínou. Pomocí speciálních hubic navíc dojde k
provzdušnění a načesání chlupu koberce, takže takto vyčištěný koberec je vskutku jako nový.

Pro objektivnost dodávám, že extrakční metoda je sice "relativně" levnější, ale rozdíl v provedení se skutečně nedá srovnávat. Navíc technologie strojového hloubkového čištění koberců výrazně prodlužuje estetičnost a životnost čištěného koberce a tím každý spokojený klient ušetří velké náklady na častém opětovném čištění nebo pořizováním koberců nových.
Pokud případné nové zákazníky tento způsob čištění koberců oslovil, neváhejte tuto firmu kontaktovat na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz , kde Vám velmi ochotně sdělí všechny podrobnosti.